Lex Integral és una firma d’advocats i economistes que neix l’any 2008 de la unió d’un despatx d’advocats fundat el 1988 per Nicolau Pascual Cañellas i un despatx d’economistes fundat per Pau Perotti Ballester el 1997, amb la finalitat d’oferir als nostres clients un servei integral, que abasti una àmplia base d’especialització multidisciplinària tant en l’àmbit de l’economia com del dret.

Lex Integral disposa també d’un despatx a Ses Salines.

Lex Integral està format per un equip d’advocats, economistes i graduats socials, que per la seva formació, preparació i experiència comprenen les diferents branques del dret, la consultoria, la consultoria fiscal, comptable i econòmica i la gestió laboral.

El nostre prestigi prové de:

  • El tracte personalitzat.
  • L’especialització.
  • L’excel·lent qualitat del servei.
  • L’experiència i la sòlida formació dels nostres advocats, economistes i graduats socials.
  • Els resultats obtinguts.

L’activitat jurídica es desenvolupa tant en l’àmbit empresarial com en l’àmbit particular, en el servei d’assessorament general en totes les branques del dret, en la negociació i intervenció en el camp contractual, i en la intervenció i defensa en l’àrea judicial.

L’activitat relacionada amb l’àrea comptable, fiscal i econòmica engloba el procés de la comptabilitat de les empreses, la presentació dels llibres de comptabilitat i els comptes anuals en el registre mercantil, la gestió d’obligacions fiscals, la consultoria i planificació fiscal d’operacions econòmiques, la preparació i tramitació de recursos i consultes a l’administració tributària, l’especialitat d’economistes forenses i de concurs de societats en el seu vessant econòmic i fiscal.

Lex Integral us ofereix un assessorament econòmic i jurídic que garanteix l’excel·lència en el treball i en els seus resultats.

Per què ens heu de triar

Perquè som un despatx professional amb un equip multidisciplinari que disposa d’una experiència àmplia i dilatada, especialitzat en assessorament i gestió, i amb capacitat per abordar qualsevol qüestió que pugui afectar una empresa o un particular des d’una perspectiva jurídica, economicofiscal i laboral. Us resoldrem els dubtes amb un tracte personalitzat i proper i us representarem davant qualsevol instància defensant amb contundència els vostres interessos.

Membres del despatx

Advocat

Nicolau Pascual Cañellas

Llicenciat en dret amb grau per la Universitat de les Illes Balears l'any 1986, va fer els cursos de doctorat (1987-88). Ha realitzat molts cursos i seminaris d'especialització en les branques jurídiques de la seva especialitat. Desenvolupa l’activitat professional a Palma des de l'any 1986. Des de llavors ha practicat l'advocacia especialment en l'àmbit del dret civil, mercantil i concursal. Especialista en l'assessorament integral de tota mena d'operacions immobiliàries amb estrangers.

Àrees d’especialització:
Assessoria d'empresa, assessoria immobiliària, dret mercantil i concursal, dret civil i contractes.

Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès.

Economista

Pau Perotti Ballester

Va ingressar al Col•legi d'Economistes de les Balears el 1996. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de les Illes Balears el 1991. Curs de postgrau màster en Direcció i Administració d'Empreses impartit pel Centre de Formació Empresarial de les Balears de dos anys de durada (1991-1993).
Màster en Assessoria Fiscal i Tributació de l'ISEF el 1997 i màster en Planificació i Direcció de la Qualitat de la UOC el 2002.
Del 1993 al 1996 va treballar a la firma multinacional d'auditoria KPMG.
Des del 1997 desenvolupa la seva activitat professional com a economista.

Àrees d’especialització:
Comptabilitat general i de societats, consultoria i planificació fiscal.

Idiomes:
Castellà, català i anglès.

Advocada

Maria Crespí Prunés

Llicenciada en dret per la Universitat de les Illes Balears l'any 1997. Desenvolupa la seva activitat professional des de l'any 1998, especialment en les àrees de dret administratiu en tots els seus vessants i dret civil, amb més incidència en els àmbits d'arrendaments urbans i propietat horitzontal, contractual, i dret de la construcció, així com especialment en dret de família. Des que va iniciar la seva activitat ha fet molts cursos de dret urbanístic i administratiu. També ha impartit alguns seminaris sobre aquestes matèries i ha prestat serveis d'assessorament urbanístic i defensa jurídica per a algunes entitats i ajuntaments.

Àrees d’especialització:
Dret administratiu i urbanisme, assessoria immobiliària i de la construcció, dret de família i herències, contractes, consumidors i usuaris, arrendaments i propietat horitzontal.

Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès.

Advocat

Rafel Serra Burguera

Llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears l'any 1994. Va preparar oposicions per a la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant 4 anys. Desenvolupa l’activitat professional des de l'any 1999. D’aleshores ençà ha fet diferents seminaris sobre treball, prevenció de riscos laborals i dret concursal.

Àrees d’especialització:
Assessoria laboral, dret mercantil i concursal, dret penal econòmic procediments civils.

Graduat social

F. Javier Cózar Martínez

Llicenciat en relacions laborals per la Universitat de les Illes Balears l'any 2007. Títol d'expert en relacions laborals i de seguretat per la Universitat de les Illes Balears l'any 2009. Des de l'any 2008 desenvolupa la seva activitat professional com a graduat social. Ha fet nombrosos cursos d'especialització, vinculats principalment a l'àrea laboral d'empreses, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i de RH.

Àrees d’especialització:
Consultoria, assessorament i gestió en matèria laboral, Seguretat Social i ocupació, tant en l’àmbit d'empresa i autònoms com per a particulars.

Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials

Juana Bestard Casasnovas

Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de les Illes Balears l'any 2000. Ha fet molts cursos d'especialització, vinculats principalment a l'àrea fiscal d'empreses, gestió tributària i comptabilitat general i de societats.

Àrees d’especialització:
Consultoria fiscal de societats i persones físiques, comptabilitat general i de societats, assessoria en gestió i recaptació tributària.

Graduat en Administració d'Empreses

Adrián Lorente Vidal

Graduat en Administració d'Empreses per la Universitat de les Illes Balears l'any 2017
Màster Universitari en línia de Fiscalitat per la Universitat Oberta de Catalunya l'any 2023.
Cursos despecialització, vinculats principalment a làrea fiscal dempreses, gestió tributària i comptabilitat general i de societats.
Àrea d'especialització:
Consultoria fiscal societats i persones físiques, comptabilitat general i de societats, assessoria en gestió i recaptació tributària

Idiomes: Castellà, català i anglès

Grau Superior en Administració i Finances

Michelle Pravdová

Grau Superior en Administració i Finances