Lex Integral us assessorarà en tot el que estigui relacionat amb l’àmbit jurídic de la família. Estem especialitzats en la tramitació de tota mena de conflictes matrimonials, inclosos els que es tramiten davant els jutjats de violència contra la dona, que es tracten de manera coordinada amb el departament penal. Us aconsellarem i us guiarem en tots els vessants i les implicacions que comporta la separació o el divorci, tant en els de caràcter més personal com en totes les qüestions relacionades amb el patrimoni comú, relacions empresarials i implicacions econòmiques.

El nostre equip, de manera confidencial i personalitzada, us assessorarà i representarà per dur a terme la vostra separació o divorci de la manera menys traumàtica per a la vostra família i més convenient per als vostres propis interessos, i us prestarà tot el suport i la resposta immediata que es necessita en aquestes circumstàncies.

Els serveis que Lex Integral ofereix en l’àmbit del dret de família són:

 • Procediments de separació, divorci i modificació de mesures, tant d’acord mutu com contenciós, amb petició d’aliments, pensions compensatòries, guarda i custòdia compartida, extinció de condomini sobre els béns comuns, etc.
 • Procediments de separació o divorci que es tramiten davant els jutjats de violència contra la dona.
 • Dissolució de parelles de fet.
 • Guarda i custòdia de menors i prestació d’aliments (en cas de fills no matrimonials).
 • Autorització judicial de venda de béns de menors.
 • Procediments de capacitació, incapacitat, tutela o curatela. Arranjaments de comptes del tutor.
 • Procediments d’adopció, filiació i menors.

Us oferim el nostre assessorament complet en l’àmbit d’herències i successions, tant des de la perspectiva jurídica com fiscal, i us acompanyarem en tot el procés.

 • Atorgament de testament.
 • Tramitació d’herències i testamentaries. Acceptació i partició d’herència.
 • Tramitació d’herències ab intestato (si no hi ha testament) que, de vegades, requereix una determinació judicial, que decideixi qui són els hereus de la persona difunta.
 • Procediments judicials en la reclamació de legítimes o un complement d’aquestes.
 • Liquidació d’impostos i tramitació d’escriptures d’acceptació d’herència.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas