Possiblement el dret civil és el que està més present en les actuacions quotidianes de les nostres vides, ja que regeix les relacions privades entre les persones, tot i que, moltes vegades, és font de conflicte i requereix la participació de professionals que us orientin per poder defensar millor els vostres drets. Lex Integral s’ocupa de l’assessorament en totes les matèries de dret privat. Tenim una gran experiència en reclamació de quantitats derivades de qualsevol mena de relació entre particulars, o entre particulars i empreses, i en tot el que estigui relacionat amb el dret de danys i responsabilitat civil, inclosos els aspectes preventius, i les possibles reparacions.

Prestem, entre d’altres, els serveis següents:

  • Procediments judicials: tramitació de tota mena de demandes en l’àmbit civil, així com de procediments arbitrals.
  • Responsabilitat civil i dret de danys, inclosos els aspectes preventius i les possibles reparacions. Reclamacions davant tercers i davant asseguradores.
  • Reclamacions de quantitats.
  • Desnonaments, resolució de contractes, precaris i reclamació de rendes.
  • Desallotjament d’ocupes.
  • Impugnació d’acords de comunitats de propietaris.
  • Reclamacions derivades de l’incompliment de contractes d’execució d’obres o prestacions de serveis.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas