La compra d’un habitatge, d’un altre immoble o fins i tot d’una nau industrial és una decisió important que convé adoptar amb les màximes garanties i amb totes les certeses.  A LEX INTEGRAL ens ocupem d’assessorar-vos sobre les implicacions legals i fiscals de qualsevol operació immobiliària, en cas d’adquisició d’habitatges, solars, terrenys rústics, oficines, naus industrials, empreses, etc. i oferim assessorament tant a particulars com a empreses i tant als compradors com als venedors.

Estem especialitzats en l’anàlisi prèvia de la situació jurídica i urbanística i en la negociació de les diferents operacions que puguin sorgir.

Les nostres gestions inclouen:

  • Assessorament, planificació i negociació de l’operació que es vulgui fer (opció de compra, compravenda, permuta, construcció, arrendament).
  • Negociació i elaboració de contractes específics per a cada operació.
  • Informes i dictàmens previs a l’adquisició.
  • Assessorament fiscal sobre les implicacions de l’operació.
  • Assessorament urbanístic en cas de terrenys que requereixin un desenvolupament urbanístic previ al procediment d’edificació.
  • Assessorament en matèria de llicències d’obres i activitats.
  • Tramitació d’escriptures, llicències, canvi de titularitat de llicències, etc.

Així mateix, assumim totes aquelles qüestions que puguin sorgir després d’una operació d’aquesta índole, com ara per incompliment de l’opció de compra o de compravenda, existència de vicis ocults, vicis de la construcció, vulneració de drets dels consumidors.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas